Zastanawiasz się, czy opłaca Ci się robić zwrot podatku z Anglii? Sprawdź, jaki zwrot Ci przysługuje. Skorzystaj z darmowego Kalkulatora Zwrotu na stronie i zdecyduj, czy chcesz odzyskać swoje pieniądze. Jeśli chcesz rozliczyć zwrot podatku z zagranicy, ale nie za pewnie się w tym czujesz, polecam powierzenie sprawy profesjonaliście. Klikając na powyższy link, zapoznasz się z prawdopodobnie najlepszą ofertą na obecnym rynku. Przekonaj się, że zwrot podatku jeszcze nigdy nie był tak tani, prosty i przejrzysty.

Ślązacy z Częstochowy

Ziemia Częstochowska

"Rozwój gospodarczy ziemi częstochowskiej nie przebiega aż tak dynamicznie jak reszty regionu." Artur Warzocha, wicewojewoda śląski


Nazwanie Częstochowianina Ślązakiem wzbudza wielkie wzburzenie wśród mieszkańców Ziemi Częstochowskiej. Zdarza się to jednak często w prasie, a nawet, w mniej lub bardziej zakamuflowany sposób, w materiałach urzędowych. Częstochowianie są dumnymi ludźmi, świadomymi swojej regionalnej tożsamości. Szczycą się swoimi tradycjami, zabytkami i niezwykłą przyrodą, która poprzez Jurę Krakowsko-Częstochowską wprost łączy ich ze stolicą małopolskigo regionu - Krakowem. Mieszkańcy Ziemi Częstochowskiej dumni są z tak silnych polskich tradycji narodowych swojej ziemi, z Częstochowy - duchowej stolicy Polski, do której, do sanktuarium na Jasnej Górze, pielgrzymują pokolenia Polaków. Częstochowę można również nazwać ostatnią stolicą II Rzeczpospolitej, ponieważ to właśnie w Częstochowie w czasie II wojny światowej miał swoją ostatnią siedzibę polski rząd przed uchodźctwem do Londynu. Tu właśnie bije "Serce Narodu Polskiego", do którego Polacy odnoszą się w potrzebie. Jaki ma to związek ze Śląskiem i ze Ślązakami? - pytają Częstochowianie. Nie są zadowoleni z nowego podziału administracyjnego, na skutek którego województwo częstochowskie zostało zlikwidowane, a okręg częstochowski został przyłączony do województwa śląskiego ze stolicą w odległych Katowicach. Częstochowianie czują się w nowym województwie mieszkańcami drugiej kategorii, położeni pereferyjnie, ze zmarginalizowanym miastem i ignorowaną tożsamością regionalną.

Gwara Częstochowy Mieszkańcy Ziemi Częstochowskiej używają własnej gwary. Jednak, inaczej niż w przypadku rozbudo- wanego dialektu śląskiego, który tworzy własny regionalny język, gwara częstochowska ogranicza się do niektórych własnych słów i wyrażeń, czym odróżnia się od języka ogólnopolskiego. Graf. interklasa.pl

Region częstochowski leży na pograniczu trzech dużych, historycznych regionów: Małopolski, Wielkopolski i Śląska. Historycznie Częstochowa była wiązana z różnymi większymi jednostkami. Była peryferyjnym terenem Ziemi Krakowskiej, znajdowała się pod panowaniem pruskim, stanowiła powiat w województwie kaliskim, wchodziła w skład powiatu wieluńskiego, należała do guberni warszawaskiej, następnie kaliskiej, w wyzwolonym pańswie polskim wchodziła w skład województwa kieleckiego. Z tego powodu ten obszar jest mało spójny i jednolity. Kultura ludowa wykazuje wiele cech współnych z ościennymi regionami. Na tym terenie znajdują się duże ośrodki pielgrzymkowe: Jasna Góra, Święta Anna, Gidle. Ludzie zmierzajacy do nich przekazywali informacje o innych regionach, strojach i zwyczajach, stąd niektóre z tych wzorów przyjmowano i dostosowywano.  Paulina Pacak i Patrycja Pacak, interklasa.pl

"Nasz region - Ziemia Częstochowska - od zarania dziejów jest mocno związana z historią Polski. Najbardziej znanym faktem historycznym jest obrona Jasnej Góry podczas potopu szwedzkiego w 1655 roku. Częstochowa z jasnogórskim klasztorem i obrazem Czarnej Madonny została uznana za duchową stolicę Polski. Nasze miasto leży na malowniczym szlaku zamków obronnych - szlaku Orlich Gniazd. Chcemy, aby nasi uczniowie byli dumni, że są mieszkańcami tej miejscowości, znali jej historię, identyfikowali się ze środowiskiem lokalnym, poznali interesujące i malownicze krajobrazy regionu. Poprzez zapoznanie z tradycjami i obrzędami kultury ludowej chcieliśmy pokazać uczniom, że stworzona przez nas kultura jest integralną częścią kultury polskiej, mającą jednak swój indywidualny koloryt. (...) Najważniejsze było to, że cała społeczność szkoły zaangażowała się w realizacje tego zadania a poprzez to poszerzyliśmy swoją wiedzę na temat regionu, miasta, co wyzwoliło poczucie więzi i dumy, że jesteśmy częstochowianinami."  szkolazklasa.gazeta.pl


Częstochowianie chcą własnego województwa Wśród mieszkańców Ziemi Częstochowskiej, w obronie swojej tożsamości regionalnej, pojawiają się drastyczne pomysły odłączenia całego obszaru od województwa śląskiego i utworzenia nowego tworu administracyjnego "województwo staropolskie" wspólnego z Kielcami. Każde lokalne działanie mające na celu dobro mieszkańców należy brać pod uwagę. Wydaje się jednak, że utworzenie tego województwa jest o tyle trudne, co niekonieczne. Dlatego zachęcamy do zmiany nazwy województwa śląskiego na województwo śląsko-małopolskie. Już bowiem zmiana nazwy wpłynie na odbiór mentalny dotychczasowego województwa i wpłynie na jego postrzeganie przez urzedników lokalnych i centralnych. Egzekwowanie równego podziału środków pomiędzy część śląską województwa a małopolską okaże się wtedy łatwe, wręcz naturalne. Częstochowa, Zawiercie i inne miasta leżące teraz na peryferiach województwa na pewno zyskają na tym finansowo.