Zastanawiasz się, czy opłaca Ci się robić zwrot podatku z Anglii? Sprawdź, jaki zwrot Ci przysługuje. Skorzystaj z darmowego Kalkulatora Zwrotu na stronie i zdecyduj, czy chcesz odzyskać swoje pieniądze. Jeśli chcesz rozliczyć zwrot podatku z zagranicy, ale nie za pewnie się w tym czujesz, polecam powierzenie sprawy profesjonaliście. Klikając na powyższy link, zapoznasz się z prawdopodobnie najlepszą ofertą na obecnym rynku. Przekonaj się, że zwrot podatku jeszcze nigdy nie był tak tani, prosty i przejrzysty.

Zaciąganie po śląsku

"Tragedia Górnoślązaka polega na tym, że nie jest on ani Polakiem ani Niemcem,
ale własnie Górnoślązakiem, i że w każdym wypadku robi mu się krzywdę,
gdy zalicza się go do Polski albo do Niemiec."
August Scholtis, pisarz


Mało co tak denerwuje Ślązaków jak twierdzenie, że "zaciągają po śląsku". Owszem, Ślązacy przeciągają niektóre głoski odmiennie niż w języku polskim, szczególnie w pytaniach, ale czy "zaciągają"? Zaciąganie jest charakterystyczne we wschodnich gwarach polskich, głównie mieszkańców dawnych polskich Kresów Wschodnich. Ślązacy nie mówią jednak śpiewnie, ale twardo, "dudniąc". U Ślązaków pomylenie ich z "gorolami ze wschodu" budzi szczególną irytację, ponieważ jak mało kto uczuleni są na odrębność własnej kultury. Ślązacy mają za złe władzy centralnej traktowanie ich przedmiotowo, jedynie pod kątem zasobów gospodarczych Śląska oraz nie rozumienie ich potrzeb duchowych i materialnych.

Śląska nalepka

Nalepka na Śląsku wyrażająca niechęć do unifikacji z Zagłębiem
- "ZOGUYMBJE DO KJELECKIGO!!!" Fot. Misaki/arnold7

Niewielka część Górnego Śląska została decyzją państw zwycięskich po I wojnie światowej przydzielona odrodzonej wówczas Polsce. Po II wojnie światowej niemal cały Górny Śląsk (bez części czeskiej) został przyznany Polsce, której obszar, na skutek nacisku Związku Radzieckiego, został przesunięty znacznie na zachód. Oba te wydarzenia wywarły wielki wpływ na kulturę rdzennych mieszkańców Śląska. Dolny Ślask bardzo szybko, jeszcze za czasów piastowskich, przyjął kulturę niemiecką. W Górnym Śląsku, położonym względem stołecznego Wrocławia, bardziej peryferyjnie, obroniła się jednak kultura i mowa zachodniosłowiańska, bliska morawskiej i polskiej. Zamieszkujący Górny Śląsk autochtoniczni Ślązacy są obecnie w większości miejscowości miejszością. Zarówno w polskiej jak i czeskiej części Górnego Śląska w okresie komunizmu śląskość była urzędowo wypierana przez kulturę ogólnopolską i ogólnoczeską. Ślązacy obronili jednak swoją odrębność i we Wspólnocie Europejskiej, jako wyrazista społeczność regionalna, stają się etnicznym skarbem Europy, coraz mocniej wspieranym przez instytucje państwowe (chociaż wciąż zdecydowanie słabiej niż mniej liczni Górale czy Kaszubi).

Specyfika wschodniego Górnego Śląska wyraża się przede wszystkim jego przemysłowym charakterem - z kopalniami, hutami i innymi zakładami wielkoprzemysłowymi. W Polsce ten krajobraz jest utożsamiany z okręgiem katowickim, a w Czeskiej Republice z okregiem ostrawskim. W obu przypadkach w skład tych przemysłowych rejonów wchodzą ziemie nieśląskie - w przypadku polskim Zagłębie Dąbrowskie, a w przypadku czeskim Północne Morawy. Wschodni Górny Śląsk jest więc postrzegany poprzez przemysł stereotypowo. Tym bardziej, że na jego obszarze znajdują sie również tereny o dużej wartości przyrodniczej (liczne rezerwaty), turystycznej i rekreacyjnej (góry Beskidu Śląskiego) oraz wielkie przestrzenie gospodarki rolniczej na zachodzie.


"Spędziłem trzy (tylko czy aż?) tygodnie na Górnym Śląsku. Dzień w dzień: rano do sklepu - nie rozumiem ni w ząb, o czym dziouchy przy mięsnym godajom. W robocie - to samo. W sobotę przy piwku jeszcze gorzej. Pokochałem Śląsk i Ślązaków. Nie jestem Gorolem - wyjechałem po wykonaniu zlecenia. I jest mi żal i wstyd, że kochana Polska Ludowa tak wydoiła tę ziemię (także nasyłając dziesiątki, jeżeli nie setki tysięcy Goroli) a potem zostawiła (już Najjaśniejsza RP) jak zużytą prezerwatywę." seroo1 FGW 15.12.07